Συρμάτινο καλάθι τηλεσκοπικό

• Συρμάτινο καλάθι χωρίς φρένο
• Οδηγός ολικής εξαγωγής

04.400 400mm
04.450 450mm
04.500 500mm
04.600 600mm
04.900 900mm
Additional information
Διάσταση

400mm, 450mm, 500mm, 600mm, 900mm

Wire rack normal slide

• Telescopic wire basket
• Full extension

04.400 400mm
04.450 450mm
04.500 500mm
04.600 600mm
04.900 900mm
Additional information
Διάσταση

400mm, 450mm, 500mm, 600mm, 900mm