Συρμάτινο καλάθι τηλεσκοπικό με φρένο

• Συρμάτινο καλάθι με φρένο
• Οδηγός ολικής εξαγωγής

04.400Φ 400mm
04.450Φ 450mm
04.500Φ 500mm
04.600Φ 600mm
04.900Φ 900mm
Additional information
Διάσταση

400mm, 450mm, 500mm, 600mm, 900mm

Wire telescopic rack soft closing

• Soft closing wire basket
• Full extension

04.400Φ 400mm
04.450Φ 450mm
04.500Φ 500mm
04.600Φ 600mm
04.900Φ 900mm
Additional information
Διάσταση

400mm, 450mm, 500mm, 600mm, 900mm