Περιστροφικό 3/4

• Περιστροφικό καλάθι 3/4
• Καλάθια συρμάτινα δύο επιπέδων
• Βάρος φόρτωσης 10Kg / επίπεδο
• 720mm: ≥ 800mm
820mm: ≥ 900mm

04.72 Φ72INOX
04.82 Φ82INOX
*Αναλόγα το χρώμα