Πάγκος Style 2010

  • Τύπος Επιφάνειας: Πάγκος Style
  • Διάσταση: 4200×600 / 4200x900mm
  • Πάχος : 38 mm
SKU: 2010 Categories: , Tags: , ,

Worktop Style 2010

  • Surface Type: Worktop Style
  • Dimension: 4200×600 / 4200x900mm
  • Thickness: 38 mm
SKU: 2010 Categories: , Tags: , ,