Μεντεσές με κοντή ουρά

• Μονό σύστημα συναρμολόγησης
• Ø 35, βάθος: 11,3mm
• Γωνία ανοίγματος: 105°
• Εύρος πάχους πόρτας: 16/13mm

Τεχνικές πληροφορίες μεντεσέδων

Slide – on short arm hinge

• One way hinge assembly system
• Ø 35, Depth: 11,3mm
• Opening angle: 105°
• Range of door thickness: 16/13mm

Hinge technical information