Μεντεσές γρήγορης τοποθέτησης

• Μεντεσές μονής κατεύθυνσης
• Σύστημα συναρμολόγησης Clip – on
• Ø 35, βάθος: 11,3mm
• Γωνία ανοίγματος: 110°
• Εύρος πάχους πόρτας: 16 – 24mm

Τεχνικές πληροφορίες μεντεσέδων

Quick mounting hinge

• One way hinge
• Clip – on assembly system
• Ø 35cup, Depth: 11,3mm
• Opening angle: 110°
• Range of door thickness: 16 – 24mm

Hinge technical information