Αφρός πολυουρεθάνης χειρός ελεγχόμενης διόγκωσης 850ml

Μονωτικός αφρός πολυουρεθάνης χειρός ελεγχόμενης
διόγκωσης.
Προωθητικό αέριο ασφαλείας ιδανική για τον
επαγγελματία.
Εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες από
+ 2C° έως + 30C°.

PU-foam low expansion 850ml

Insulating foam of polyurethane hand and controlled .
expansion
Propellant safety ideal for the
professional
Applicable to temperatures from
+ 2C° to + 30C°.

SKU: 14.ΕΛ.ΔΙ Categories: ,