Αυτόματο δοχείο απορριμάτων

12Lt – INOX

Automatic Waste bin

12Lt – INOX