Αυτόματο δοχείο απορριμάτων

12Lt – ALUMINIUM

Automatic Waste bin

12Lt – ALUMINIUM