Ακρυλικός στόκος λευκός

Περιγραφή
Ακρυλικός σφραγιστικός στόκος γενικής χρήσης.
Εφαρμογές
Εσωτερικές κατασκευές & σφράγιση αρμών

White acrylic sealant

Description
Acrylic sealant for general use.
Applications
For interior constructions and caulking application.

SKU: 14.ΣΤ.Λ Categories: ,